LêsNo!

Skoallen kinne harren nei de simmerfakânsje oanmelde foar LêsNo 2022.
Dizze edysje bestiet út in boek en flogsearje.
Letter mear!

Wat is
LêsNo?

Lês mear!

Nijs

PARSEBERJOCHT

Fan de Fryske skriuwster Tialda Hoogeveen, op dit stuit súksesfol mei ‘De geur van hooi’, is by útjouwerij Afûk har earste fiksjeboek ‘Wurden fan Timo’